Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prorektor Univerzity Pardubice.

Člen řady vědeckých a odborných společností - ISCHE (Gent), WEAR (Tel Aviv), EFFE (Bochum).

Autor více než 200 původních vědeckých prací.

Prof. Rýdl se zaměřuje na dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management.