Přijímání členů

  • příjímání nových členů probíhá buď formou doporučení některého ze členů Asociace, nebo bez doporučení, pokud uchazeč alespoň ze 75 % splňuje kritéria zveřejněná na úvodní stránce.

  • přihláška podepsaná ředitelem školy, který je minimálně 2 roky ve funkci

  • obsahuje webovou adresu školy – v přihlášce

  • stručné představení školy: přednosti, aktivity, zajímavosti – (text 1 A4; wmw do 3 minut; prezentace max. 5 slidů)

  • členství v asociaci je vnímáno jako značka kvality, přijetí není automatické

  • poplatek 1.000,- Kč ročně (vždy k 31.12.)