Mgr. Václav Klaus

Narozen v roce 1969.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK – obor matematika, zeměpis.

Přes 15 let působil jako ředitel sítě škol PORG, které se neustále pohybovaly na čele všech srovnávacích žebříčků státních i nestátních škol.

Byl spoluzakladatelem Asociace aktivních škol, je autorem několika matematických učebnic a autorem desítek odborných článků a komentářů v českých médiích.

Václav Klaus je ženatý a má čtyři děti.