FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮDatum konání:
4.7.2018

Vážení členové a přátelé asociace,

náš finanční rok je v plném proudu, a přesto vyvstaly nečekané komplikace s financováním nenárokové i nárokové složky platu. Proto jsme sestavili dotazník, který se svými otázkami dotýkal výše uvedeného problému. S jeho vyhodnocením si Vás dovolujeme níže seznámit na přiloženém grafu.

 Bez názvu.png

Jeho výsledky jsou neuspokojivé, a to i přesto skutečnost, že financování školství je poslední dobou velice medializováno. Tato zjištění dosti kolidují s výroky vlády, že financování školství je pro tuto zemi prioritou. Jako ředitelé škol nyní ovšem stojíme před otázkou, jak ohodnotit své zaměstnance nad rámec jejich pracovních povinností. Všichni dobře víme, že této tzv. „nad“ práce je na úseku pedagogických, ale také i technickohospodářských zaměstnanců v rámci celého školního roku neuvěřitelné množství. Závěry tohoto šetření budou předány i Václavu Klausovi ml., předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Závěrem mi, vážení kolegové a vážené kolegyně, dovolte Vám popřát krásnou dovolenou, hodně načerpané energie a pevných nervů do dalšího školního roku.

S pozdravem,

Mgr. Karel Rajchl, MBA

předseda Asociace aktivních škol