AAŠKOL V PARLAMENTUDatum konání:
25.4.2018
Datum ukončení:
26.4.2018

Dne 25.4.2018 a 26.4.2018 se konala 6. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

První jednací den se projednávala následující témata:

  • návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. „dvouletí do školky NE“)
  • návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. „změna financování škol“)
  • zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury ČR (sněmovní tisk ...)                                                                                 Stanovení odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR
  • sdělení předsedy, různé, schválení termínu a programu příští schůze

Druhý jednací den byl výjezdní a to v provozně účelovém zařízení v Lipnici nad Sázavou.

V tomto dni se měly představit následující asociace a spolky:

(byla tedy historicky poprvé přizvána i naše asociace)

Asociace ředitelů gymnázií ČR

Asociace aktivních škol, z.s.

Unie školských asociací – CZESHA

Asociace ředitelů církevních škol ČR

Asociace ředitelů základních škol ČR

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Asociace speciálních pedagogů ČR

Pedagogické komory

Svazu měst a obcí ČR

Sdružení místních samospráv

Národní rady osob se zdravotním postižením

Každý subjekt měl na své představení cca 15 minut a poté následovaly otázky přítomných poslankyň a poslanců. Nejvíce se dotazoval předseda výboru Mgr. Václav Klaus, ml. Za naši asociaci vystoupil člen řídícího výboru Mgr. Karel Rajchl, MBA. Poslanci byli zprávou velice potěšeni a v některých bodech i překvapeni problémy, se kterými se v reálné praxi potýkáme (nedostatek pedagogů, nedostatek financí, inkluze atd.). Největším bodem diskuse byl připravovaný návrh zákona o předškolním vzdělávání (tzv. „dvouleté děti povinně do školky“). V tomto bodě byla shoda mezi přítomnými poslanci a to, že nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Na tomto velice přínosném jednání bohužel chyběla poslankyně a ex ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Tak snad příště :-).

Soustavné upozorňování na problémy našeho školství je přesně ta cesta, kterou naše asociace chce směřovat.

Prezentaci Asociace aktivních škol naleznete zde http://www.zsvojanova.cz/download.php?idx=1602