12. konference Asociace aktivních škol, Gymnázium Jana Keplera, Praha, 10.11.2017Datum konání:
10.11.2017

12. konference Asociace aktivních škol za účasti ředitelů škol či zástupců škol sdružených v AAŠ se konala 10. listopadu 2017 v budově Gymnázia Jana Keplera v Praze 6.

Úvodní slovo patřilo řediteli SOŠ Jana Sousedíka ve Vsetíně Mgr. Josefu Slovákovi, který poděkoval za spolupráci všem aktivním členům Asociace aktivních škol, poukázal na její význam a vyzval všechny účastníky k podpoře vize pro další období.

Na úvodní myšlenky pana Slováka navázal ředitel Gymnázia Jana Keplera a senátor Mgr. Jiří Růžička, který hovořil o současném vzdělávacím systému v ČR a jeho úskalích. V rámci diskuze, které se postupně zúčastnili všichni přítomní, bylo poukázáno na řadu problémů týkající se školství a chuť tyto problémy řešit. Mezi jinými se diskutovalo o silném nárůstu administrativy ve školství spojený s tlakem na pedagogy, nedostatku kvalifikovaných pedagogů i TH pracovníků. Nebyla opominuta kritika negativní medializace škol a pedagogických zaměstnanců. Jedním z klíčových témat byl projekt INKLUZE a projekt ŠABLONY.

Na závěr konference byli zvoleni členové výboru – Mgr. Karel Rajchl, ředitel ZŠ a MŠ Děčín VIII, Mgr. Josef Slovák, ředitel SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín, Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Prachatice a Mgr. Libuše Přikrylová, ředitelka ZŠ Ostrava – Hrabůvka.