Aktivní škola
Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání.

Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na
různých projektech včetně mezinárodních.

Aktuality a zápisy


04Červenec
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ
Vážení členové a přátelé asociace,
25Duben
AAŠKOL V PARLAMENTU
Dne 25.4.2018 a 26.4.2018 se konala 6. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Asociace aktivních škol, z.s. (AASKOL)

Tlak na ředitele škol se v posledních letech zvyšuje. Košatější administrativa, méně volnosti pro rozhodování, bigotnější předpisy, rychle etablovaná „nová krajská vrchnost“.

Přesto je stále mnoho ředitelů, kteří nerezignovali, nejdou jen cestou nejmenšího odporu, nejsou přeopatrní a pasivní. Z čistě principiálních příčin se snaží povznést svou školu, stát se ve své obci jedním z majáků kultury a aktivity, jsou aktivní a hrdí na svou školu.

Není to lehké a přínosy neodpovídají vynaloženému úsilí (alespoň v pozemském horizontu).

Nejen proto je dobré se sdružit.


podporují nás

a.jpg b.jpg c.jpg d.jpg

Mgr. Václav Klaus ml.

Přes 15 let působil jako ředitel sítě škol PORG, které se neustále pohybovaly na čele všech srovnávacích žebříčků státních i nestátních škol.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Člen řady vědeckých a odborných společností - ISCHE (Gent), WEAR (Tel Aviv), EFFE (Bochum). Autor více než 200 původních vědeckých prací.

HYL s.r.o.

Nabízí školení zaměřená na metodickou podporu vyučujících, uspořádala několik celostátních konferencí pro pedagogy.

Mgr. Radek Sárközi

Autor projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, odborný garant pro oblast čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní.